zaterdag 20 april 2013

conceptueel realisme
* De conceptuele kunststroming ontstaat aan het eind van de jaren zestig. Centraal staat het idee als uitgangspunt voor een kunstwerk. Conceptueel realisme toont dat het idee vaak betrekking kan hebben op het maken of ervaren van kunst, maar ook sociale of intellectuele bewustwording aan de orde kan stellen.
Kunstwerken geïnfiltreerd in het alledaagse, die zich ontwikkelen in de tijd,die geïsoleerd zijn uit een groter verband of onderdeel zijn van een doorlopend proces, die het continuüm van de werkelijkheid nabootsen, die proberen in het hoofd van de kijker een denkproces op gang te brengen: het met een scherpe, analytische of bespiegelende blik interpreteren van processen in maatschappij, kunst en persoonlijk leven.
* Bovenstaande tekst komt van Art Singel 100


Geen opmerkingen:

Een reactie posten