donderdag 10 oktober 2013

Zachtjes om het Niet

in de Reuten Galerie exposeert Miloushka
de dochter van een mijner oudste vriendinnen

in het begeleidend schrijven las ik:
In de multimediale installatie Zachtjes om het Niet van Miloushka Bokma worden foto's, video's en geschilderde filmstills getoond.
In deze installatie -die het midden houdt tussen een reis-altaar en een uitvergrote letterbak- staan kostbare kleinoden opgesteld in de vorm van intieme portretten, video's waarin de magische bevroren momentopnames van de foto's een vervolg krijgen en geschilderde filmstills van beeldend kunstenaar Andrea Radai.
De persoonlijke en emotionele geschiedenis die ieder mens met zich meedraagt is het uitgangspunt in het werk van Miloushka Bokma. Door het geheugen komen herinneringen of belevingen op een specifieke manier tot uitdrukking in iemands gezicht, oogopslag of lichaamshouding. Zij is geïnteresseerd in deze signalen die zich als ongrijpbare sporen in het lichaam manifesteren of worden uitgedrukt. Deze signalen krijgen betekenis binnen de door haar geconstrueerde sociale omstandigheden. In haar werk onderzoekt zij situaties waarin de lichaamstaal het menselijk vermogen en onvermogen laat zien in verhouding tot de eigen geschiedenis.
Binnen een geënsceneerd kader wil zij dit zichtbaar en voelbaar maken. Verlies, rouw, afscheid nemen, jezelf hervinden en verbondenheid zijn terugkerende thema's.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten