vrijdag 26 juli 2013

outsider art

Bijzondere creaties gezien in Amsterdam Outsider Art Galerie

Wat is Outsider art? Quote van hun website:
Outsider art is een hedendaagse kunststroming die is ontstaan in de loop van de 20e eeuw. Sinds 1972 is het een binnen de kunstwereld ingeburgerd begrip. Outsiders werken niet in reactie op voorgangers of tijdgenoten, noch voor een publiek, maar uit een eigen behoefte, voor hun plezier of omdat ze voelen dat ze dat moeten. Ze vormen dus geen historische stijl, stroming of school, maar een verzameling individuele scheppers. Het gaat hier niet zelden om visionair of mediamiek begaafde kunstenaars, makers van ‘fantastische’ bouwwerken, mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking, autodidacten, excentrieke scheppers, maar dat is niet noodzakelijk. Ook ‘gewone’ burgers kunnen outsider kunst van hoog artistiek niveau maken. Niet de hoedanigheid van de kunstenaar, maar de artistieke kwaliteit van het werk staat voorop.

  \

Geen opmerkingen:

Een reactie posten